Blog by Janja

Just another WordPress.com weblog

7. SPLETNI VIRI

Spletne strani:

1. http://www.zveza-zotks.si/gzm/dokumenti/literatura.html

2. http://sl.wikipedia.org/wiki/Informacijska_tehnologija

3. http://sl.wikipedia.org/wiki/Informacija

4. http://sl.wikipedia.org/wiki/Strojna_oprema

5. http://sl.wikipedia.org/wiki/Programska_oprema

6. http://sl.wikipedia.org/wiki/IKT

7. http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEba

8. http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dru%C5%BEbeni_determinizem&action=edit&redlink=1

9. http://www.umanotera.org/index.php?node=116

10. http://www.kvarkadabra.net/article.php/20040511201550810

11. http://www.gape.org/gapes/prispevki/chalko/geophysics_si.htm

12. http://www.whrc.org/resources/online_publications/warming_earth/images/Fig2-CO2-Temp.jpg

13. http://www.kemija.org/index.php?option=content&task=view&id=69

14. http://sl.wikipedia.org/wiki/Industrijska_revolucija

15. http://sl.wikipedia.org/wiki/Neobnovljivi_viri

16. http://www.z-tangram.si/tangramdata/pdf/TOPLAGRE.PDF

17. http://www.microsoft.com/slovenija/novinarji/novice/it/2007/12/2007121803.mspx

18. http://www.agencijanet.si/podatkovni-centri-odgovorni-za-cetrtino-izpustov-co2-ja/

19. http://royal.pingdom.com/?p=276

20. http://www.blackle.com/

21. http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/23607.wss

22. http://www.hp.com/sbso/solutions/pc_expertise/energy-efficient-computing/epeat.html

23. http://www.swpower.si/utrip-znanosti/q/prikazi/221

24. http://www.kolosej.si/filmi/film/neprijetna_resnica/

25. http://earth.google.com/outreach/index.html

 

Video:

1. http://www.youtube.com/watch?v=74RsmmUrw08

2. http://www.youtube.com/watch?v=BEMbNiJe5KQ

3. http://www.youtube.com/watch?v=YL4cFjmnQT8

4. http://www.youtube.com/watch?v=Io-Tb7vTamY

 

Advertisements

april 26, 2008 Posted by | Uncategorized | Komentiraj

6. ZAKLJUČEK

Med izdelavo te seminarske naloge, oziroma med iskanjem primernega gradiva na to temo na internetu, sem prišla do par zanimivih ugotovitev.

Najprej sem naletela na veliko množico raznih prispevkov, iz katerih je bilo kar težko izbrati vsebinsko zanimive in dovolj strokovne. Pri tem pa sem zasledila, da se eni in isti članki dobesedno pojavljajo na različnih spletnih straneh, objavljenih od različnih avtorjev.

Včasih je naveden vir, veliko pa je kar copy-paste tehnike. Predvsem je tega veliko v novičarskih skupinah (newsgroups).

Drugo kar sem opazila je to, da se včasih kake podatke interpretira kar po svoje. Tako zna biti kakšen podatek tudi vprašljiv. To velja predvsem za spletne forume (web forums).

Največ uporabnega gradiva pa sem zasledila predvsem na iskalnikih google, najdi.si in yahoo.

april 26, 2008 Posted by | Uncategorized | Komentiraj

5. POVZETEK

 Glede na vse do sedaj povedano lahko sklepam, da so pred človeštvo postavljeni veliki izzivi glede ravnanja z okoljem. Moralo bo priti do globalnega nadomeščanja energijskih virov in zmanjševanja porabe energije. To bo imelo vpliv tako na družbo, kot na človeško civilizacijo v celoti. Tako lahko rečem, da problem globalnega segrevanja ni samo tehnološki problem industrijske družbe, temveč je to tudi družbeni problem. Namreč, premikanje podnebnih pasov proti severu ima lahko za posledico pravo preseljevanje narodov, kar se je verjetno v zgodovini človeštva tudi že dogajalo. V tem primeru se bi ustvarile velike napetosti med državami na severu in jugu. Kaj bi to pomenilo v sedanji dobi jedrskega orožja, pa si lahko vsak sam predstavlja.

V kolikor pa sprejmemo tezo tistih, ki pravijo, da je vse to le pretveza za izkoriščanje svojih ineteresov, tako političnih kot gospodarskih, bi lahko res gledali na te globalne spremembe skozi drugo prizmo. Zato so v tej smeri prav zanimivi razni forumi, eden je ta.(feri)

april 26, 2008 Posted by | Uncategorized | Komentiraj

4. INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN GLOBALNO

 Do sedaj smo spoznali kaj so to informacijske tehnologije ter kaj pomeni globalno segrevanje. S temi spoznanji bomo poskušali oba pojma povezati med seboj in ugotoviti v kakšni korelaciji sta.

Čeprav si znanstveniki niso enotni glede vzrokov globalnega segrevanja in nekateri zagovarjajo tezo, da naj bi bil ta pojav posledica naravnih sprememb, bom  sama sprejela tezo, da naj bi bil ta pojav predvsem posledica človekovega ravnanja z okoljem. In to predvsem v novejšem obdobju. Kot vemo iz zgodovine, se je človeštvo razvijalo več tisoč let, velike spremembe pa so se pričele s takoimenovano industrijsko revolucijo. Po tem obdobju sta se tako industrija kot kmetijstvo bliskovito širila. Uvajali so se novi tehnološki postopki, ki so postajali vedno bolj požrešni po energiji. Zaradi tega se je močno povečala poraba neobnovljivih virov energije, kot so premog, nafta in zemeljsko plin. Pri uporabi le-teh pa se v ozračje spušča ogromne količine škodljivih plinov, ki pripomorejo k povečanemu ustvarjanju tople grede. Pojav tople grede nastane, ker nižje plasti atmosfere zadržijo infrardeče sevanje površine Zemlje. Zaradi tega se temperatura Zemljine površine in nižjih slojev ozračja povečata. To je odvisno od razmerja toplotnih tokov, ki energijo prinašajo in odnašajo iz nižjih plasti atmosfere. Na spodnji sliki je shematski prikaz tega procesa. (Matjaž Ravnik, Topla greda, založba Tangram)

Kakšen vpliv imajo informacijske tehnologije na pojav globalnega segrevanja?                                      

 
 

 

 

 

Pogled na mlin, v katerem izginjajo računalniki, iz njega pa prihajajo delčki, manjši od 2 cm.

Toda negativni vplivi teh elektronskih izdelkov niso samo med njihovo izdelavo in uničenjem, temveč tudi med delovanjem. Po podatkih US Department of Environment naj bi pisarniška in telekomunikacijska oprema porabili 3% vse električne energije v ZDA, pri čemer odpade kar 40% tega deleža na računalnike. Britanska organizacija Energy Saving Trust, ki ozavešča ljudi glede varčne porabe električne energije, trdi, da bi lahko Britanci letno (ocena za leto 2005) privarčevali kar 41 milijonov funtov in v ozračje izpustili 220.000 ton ogljikovega dioksida manj, če bi računalniške zaslone izklapljali, namesto da jih puščajo v načinu stand by. Še več, kar 740 milijonov funtov bi lahko privarčevali, če bi redno izklapljali glasbene stolpe, TV-sprejemnike, DVD-predvajalnike, polnilce telefonov in set top bokse, in tako v ozračje izpustili 4 milijone ton ogljikovega dioksida manj. Velika težava je torej brezbrižnost in nerazgledanost samih uporabnikov.  (Tadej Kirinčič, SwPower,2008)

Uporabniki teh naprav bi se marali zavedati, da pri zmanjševanju negativnega vpliva na okolje lahko pomaga vsaka, še tako majhna stvar. In če si že ogledujemo hibridne avtomobile, sončne celice in varčne gospodinjske aparate, lahko tudi pri nakupu računalnika poskrbimo, da ima naša odločitev čim manjši vpliv na okolje.

Prvi dejavnik, ki ga lahko upoštevamo, je poraba električne energije. Osebni računalniki vse bolj pogosto delujejo cele dneve in pri tem lahko porabijo veliko električne energije, zaradi česar je pomembno, da izberemo računalnik z nizko porabo. Ne le da bo imel manjši vpliv na okolje, temveč bo navsezadnje tudi prispeval k manjšemu mesečnemu računu za elektriko.

Ob vsem tem pa je le spodbudno dejstvo, da vedno več okoljevarstvenih organizacij opozarja na vse te škodljive vplive IT tehnologije na okolje, pri čemer dajejo poudarek na prekomerno porabo energije za delovanje podatkovnih centrov.Prekomerna  poraba energije lahko vpliva na industrijo, saj danes stroški za energijo predstavljajo kar 10% celotnega IT proračuna, v prihodnosti pa se lahko povzpnejo na 50%. Vse to navedeno kar samo po sebi kliče po sprejetju primerne zakonodaje, ki bi kaznovala podjetja z velikimi podatkovnimi centri, ki na porabo energije ne pazijo, samo načrtovanje podatkovnih centrov po bo moralo postati bolj premišljeno.

Toda kljub zaskrbljenosti in zastavljenemu cilju večje okoljske sprejemljivosti podatkovnih centrov, je le mali delež IT organizacij pripravil potrebne načrte, večina IT direktorjev pa je svojo uspešnost pri zmanjševanju porabe energije ocenila kot slabo. V obdobju rastočih stroškov za energijo in zaskrbljenosti zaradi globalnega segrevanja tako poraba energije v podatkovnih centrih še vedno raste, ugotavljajo pri BPM Forumu.

Kot najpogostejši razlog neuspešnosti so v raziskavo vključeni IT direktorji navedli pomanjkanje sredstev in operativnih virov, čeprav se zavedajo, da lahko z rešitvami, ki porabijo manj energije, na daljši rok ustvarijo občutne prihranke. Izdatki za energijo so se v zadnjih dveh letih tako podvojili, predvsem zaradi eksplozije podatkov in bolj energijsko zahtevne strojne opreme. (aNET,2008)

Glede na vse bolj glasna opozarjanja o klimatskih spremembah, so leta 1997  politiki, znanstveniki in klimatologi iz 141 držav sprejeli t. i. »kjotski sporazum«, ki ima veljavnost do leta 2012. Podpisani so sprejeli, da bodo skušali zmanjšati emisije ogljikovega dioksida (CO2) v ozračje. Zanimivo pa je to, da sporazuma ni sprejela največja svetovna onesnaževalska »velesila« – torej ZDA – in niti države, ki težijo k temu, da bi postale velike onesnaževalke, saj so v sunkovitem razvoju, npr. Kitajska in Indija. Močno se lahko zamislimo tudi nad slovensko skrbjo za okolje. Slovenija je namreč podpisnica kjotskega sporazuma, a ne kaže na to, da ga bo tudi izpolnila. Emisije CO2 se namreč neprestano povečujejo. Vsekakor ima človek občutek, da so vsi ti dogovori nekako sprejeti s figo v žepu, nekaj se podpiše, vprašanje pa je, kaj se potem izvaja. Vsekakor je težko najbolj razvite države prepričati, da bi svojo čisto tehnologijo delile z bolj revnimi državami. In v tem grmu tudi tiči zajec. Razvite države so izvozile svojo najbolj umazano industrijo v revne, predvsem Azijske države, ter sedaj od njih zahtevajo, da omejijo izpust škodljivih emisij v okolje. In tako se spet vrtimo v začaranem krogu, ki ne prinaša pravega napredka glede varovanja okolja.

Ostaja pa dejstvo, da utegne globalno segrevanje ozračja, ki ga z nepremišljenim ravnanjem povzroča človek, sprožiti usodno verigo dogodkov, od številnih skrajnih vremenskih pojavov, poplav, suš, epidemij in množičnega izumiranja človeštva. Na to temo se je tudi pojavil dokumentarni film Neprijetna resnica režiserja Davisa Guggenheima, ki prikazuje globalne podnebne spremembe preko predavanj bivšega ameriškega podpredsednika Ala Gora, ki je imel na to temo v zadnjih dvajsetih letih že več kot tisoč predstavitev po ZDA in drugod.  Naravne katastrofe in klimatske spremembe podaja v novi luči, z vizualno in podatkovno bogato prezentacijo, ki vključuje več kot 900 strokovnih študij na to temo. Kakšen odziv je imel ta film bom ponazorila z nekaterimi izjavami znanih osebnosti:

          »Roger Ebert (najbolj popularen ameriški filmski kritik): V 39 letih nisem še nikoli napisal teh besed, sedaj pa jih moram: dolžni ste si, da vidite ta film. Če si ga ne ogledate in imate vnuke, jim morate razložiti, zakaj ste se tako odločili.

           Larry King, CNN: Eden najpomembnejših filmov vseh časov. 

Po filmu Neprijetna resnica se je na internetu pojavil kratek film Pojedli bomo Zemljo (glej na www.GlobeTransformer.org), ki podaja nekaj manj znanih dejstev in razlogov za vse hujšo ekološko stisko. Gre za šokantne informacije o našem ravnanju z naravo.

Sporočilo filma je, da lahko k reševanju sveta zelo občutno prispevamo, če omejimo mesno hrano ali celo postanemo vegetarijanci. Intenzivna živinoreja je namreč, kot je nazorno razloženo, temeljni razlog za uničevanje gozdov, globalno segrevanje ozračja, izčrpavanje prsti, kisel dež in slabo zdravje človeštva, zato lahko z enim zamahom ubijemo več muh.

Po mnenju strokovnjakov, bi morali več izkoriščati obnovljive vire energije.

Množično taljenje ledenikov predstavlja veliko nevarnost človeštvu.

Kot posledica vse večjega razvoja informacijskih tehnologij, so se začele pojavljati težave, kot so na primer: umiranje gozdov, suše, kot posledica topljenja ledenikov se pojavljajo poplave, itd. Vse te težave so povezane z globalnim segrevanjem ozračja, ki je posledica današnjih informacijskih tehnologij. Eden izmed novejših informacijskih razvojev, je razvoj programa Google Earth, ki nam omogoča večji pogled na svet. Ker so s tem programom hoteli predstaviti poleg zemljevidov tudi globalne težave, ki nas spremljajo, so razvili nov program z naslovom Google Earth Outreach. Ta naj bi prikazoval okoljske težave, kot na primer krčenje amazonskega gozda, ogrožene vrste, in področja brez pitne vode.

 

Doslej se pod sekcijo globalna ozaveščenost (Global Awareness) nahaja petnajst različnih področij, pod njimi pa na tisoče podkategorij, ki jih ustvarjajo posamezniki in organizacije, predvsem humanitarne, po vsem svetu, število le-teh pa hitro narašča. Organizacije so tako dobile priložnost, da osveščajo o globalnih težavah tudi preko vedno bolj priljubljenega programa. http://earth.google.com/outreach/index.html

Kot sem že v uvodu omenila, si pa niso vsi enotni glede vzrokov globalnega segrevanja. Morda nekateri temu nasprotujejo kar tako, drugi mogoče verjamejo v drugačno teorijo.

Zato bi tukaj na kratko predstavila nekaj dejstev, ki nasprotujejo večinoma uveljavljenemu mnenju glede globalnega segrevanja. Morda samo nekaj primerov, da bi lahko razmišljali tudi v drugi smeri:

http://www.youtube.com/watch?v=BEMbNiJe5KQ

 

Velikost sonca: http://www.youtube.com/watch?v=YL4cFjmnQT8

http://www.youtube.com/watch?v=Io-Tb7vTamY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 26, 2008 Posted by | Uncategorized | Komentiraj

3. GLOBALNO SEGREVANJE

Kaj je pravzaprav globalno segrevanje in zakaj prihaja do tega? Zaradi boljšega razumevanja teme moramo pojasniti dva termina, ki se ob tem pojavljata: podnebne spremembe in segrevanje ozračja.

»S terminom podnebne spremembe označujemo spreminjanje globalnega in regionalnega podnebja na Zemlji v daljšem časovnem obdobju. Segrevanje ozračja je ožji pojem od podnebnih sprememb in označuje povečanje povprečne temperature zraka in vode v zadnjih nekaj desetletjih. Večina strokovnjakov se strinja, da je tako močno povišanje temperatur v zadnjih tridesetih letih povzročil človek.

Glavni vzrok za segrevanja ozračja je povečanje emisij CO2 v zraku, skupaj s povečanjem vsebnosti drugih toplogrednih plinov, ki povzročajo povečan učinek tople grede, med katerimi so tudi metan in dušikovi oksidi. Toplogredne pline proizvaja človek, in sicer:

·                 z izgorevanjem fosilnih goril, s katerimi proizvede tri četrtine vseh emisij za proizvodnjo dobrin, transport, proizvodnjo elektrike in druga področja;

·                 z usmerjeno rabo tal (npr. sekanjem gozdov) in kmetijstvom;

·                 v svojih gospodinjstvih«

(Slovenska fundacija za trajnostni razvoj)

Da nam bo zadeva bolj jasna, si moramo najprej pojasniti, kaj pravzaprav obdaja našo Zemljo. Vidimo, da so to razne plasti ozračja, ki se nahajajo na različni oddaljenosti od Zemlje. V teh plasteh se nahajajo posamezni plini, ki imajo pomembno vlogo v odnosu do Zemlje. Naj omenimo samo najznačilnejše:

Ozon se nahaja v stratosferi na oddaljenosti os 25 do 50 km ter absorbira nevarno ultravijolično sevanje (UV), ki ga oddaja Sonce. Ko pride do takoimenovane ozonske luknje, lahko ti UV žarki lažje prihajajo do zemeljske površine ter tam s svojim fotokemičnim delovanjem ogrožajo žive celice. Sicer pa sama sprememba v količini ozona nima direktnega vpliva na globalno segrevanje.

Toplogredni plini, kot so vodna para, ogljikov dioksid, metan, klorofluoroogljikovodiki ter žveplov aerosol pa imajo direktni vpliv na globalno segrevanje. Ti prepuščajo kratkovalovno sevanje (UV in vidno svetlobo) skozi nižje plasti atmosfere do zemeljske površine, hkrati pa absorbirajo dolgovalovno (IR) sevanje, ki ga Zemlja seva nazaj v vesolje. S tem svojim delovanje tako skrbijo za primerno temperaturo na Zemlji, lahko bi poenostavljeno rekli, da je to nekakšen zemljin termostat. Dokler so ti elementi v sozvočju so stvari v redu, če pa se poruši to sorazmerje, pa prihaja do globalnega segrevanja. (Kvarkadabra.net, 2008)

                                            Izpust škodljivih plinov v atmosfero

Prikaz plasti ozračja

Tako kot v vsaki znanstveni razpravi, obstaja tudi v zvezi s podnebnimi spremembami negotovost, vendar se večina znanstvenikov strinja, da je povprečna temperatura na površju Zemlje v zadnjih desetletjih naraščala bolj, kot to lahko pojasnimo z naravnimi podnebnimi cikli. Sedanja epizoda ‘globalnega segrevanja’ je večinoma posledica človekovih dejavnosti.  Glavni vzrok je sežiganje fosilnih goriv, ki sproščajo ogljikov dioksid, ki zadržuje toplotno sevanje v ozračju. Ta, z ravnanji ljudi okrepljeni ‘učinek tople grede’, ustvarja motnje podnebnega sistema, čemur pravimo podnebna sprememba.
Glede posledic globalnega segrevanja so si mnenja znanstvenikov dokaj različna. Eni celo zagovarjajo tezo o eksploziji zemlje ter njenem uničenju kot posledico prekomernega segrevanja jedra. To notranje jedro naj bi se segrevalo, ker je premajhen odvod toplote z zemeljske površine. (Dr Tom J. Chalko, MSc,2001)
 
 
 
 

 

 

Diagram sprememb temperature in ogljikovega dioksida

 Časovni diagram koncentracije CO2

http://www.kemija.org/index.php?option=content&task=view&id=69

 

 

 

 

 

 

april 26, 2008 Posted by | Uncategorized | Komentiraj

1. UVOD

V današnjem času je veliko govora o globalnem segrevanju ozračja, o vzrokih za to in posledicah. Zato sem se odločila, da bom raziskala temo Informacijske tehnologije in globalno segrevanje. Poskušala bom poiskati različne vire na to temo, ki se jih najde na internetu, s pomočjo različnih spletnih iskalnikov, spletnih imenikov, blogov,.. . Zavedam se, da nudi internet ogromno različnih vrst informacij, da so te lahko merodajne ali tudi ne. Zato bom poskušala preverit verodostojnost teh informacij s pomočjo različnih spletnih naslovov. Kako bom pri tem uspešna, bom poročala v zaključku tega dela.

Na koncu  bom tudi navedla, kateri iskalniki so bili najuspešnejši pri iskanju gradiva na to temo ter svoja zapažanja pri tem. Pri navajanju virov informacij se bom držala uveljavljenega standarda ISO 690-2, katerega priporoča Zveza za tehnično kulturo Slovenije.

april 26, 2008 Posted by | Uncategorized | Komentiraj

2. INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Da bomo lažje razumeli sam pojem informacijske tehnologije, si najprej razjasnimo pomen pojma tehnologija. Tehnologija v splošnem pomeni skupek postopkov pridobivanja surovin in postopkov izdelave izdelka od začetnega do končnega stanja. Podobno bi lahko trdili za informacijsko tehnologijo, s tem, da informacijska tehnologija obsega široko področje. Ti postopki oziroma dogajanja pa so odvisna od tehničnih sredstev in pripomočkov, ki jih pri izvajanju prej omenjenih dogodkov uporabljamo.

 Pojem informacijske tehnologije  dokaj dobro  v strjeni vsebini obrazloži Wikipedija:

»Informacijska tehnologija pokriva področja zajemanja, obdelovanja, shranjevanja in prenašanja vseh vrst informacij. Informacijsko tehnologijo delimo na strojni in programski del, da ta področja povežemo, mora biti prisotna še informacijsko – komunikacijska tehnologija. Informacijska tehnologija v sodobni informacijski družbi nastopa z vlogo dostopnost informacij, krajšanje poslovnih ciklusov in povečanje konkurenčnosti. Je pa tudi dovolj fleksibilna, da zadovolji individualne potrebe pri zbiranju informacij.

Informacijska tehnologija se razvija in napreduje, hkrati pa spreminja našo družbo. Zato bi lahko govorili o družbenem determinizmu, saj bo nova tehnologija spreminjala našo družbo. Nekateri pa družbo, v kateri živimo, imenujejo kar informacijska družba oz. družba znanja. Informacijska tehnologija postaja vse pomembnejši dejavnik učenja, še posebej v splošnem izobraževanja. Najbolj je to vidno pri izobraževanju na daljavo, saj informacijska tehnologija omogoča uporabnikom (v tem primeru učencem), da varno in zanesljivo dostopajo do okolja za učenje, hkrati pa motivira in spodbudi k učenju.«

[http://sl.wikipedia.org/wiki/Informacijska_tehnologija]

 

Podjetja si danes ne morejo predstavljati poslovanja brez informacijske tehnologije. Nekatere dejavnosti brez IT sploh ne bi obstajale. Računalnike, kot najbolj vidni del IT, najdemo v vsaki pisarni, v skoraj vsaki poslovni aktovki in v večini gospodinjstev. IT služi predvsem kot strokovna podpora delu in sicer za povečanje produktivnosti, avtomatizacijo procesov, zniževanje stroškov, sodelovanje med zaposlenimi, partnerji ter komunikacijo, vse to pa vpliva na konkurenčnost podjetja.

 

april 26, 2008 Posted by | Uncategorized | Komentiraj